Raport Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD) pt. „Prognozowanie strategiczne agendy dotyczącej rozwoju na okres po roku 2015”

Raport składa się z czterech rozdziałów:

  1. Rozdział I stanowi wprowadzenie do strategicznego prognozowania/planowania (strategic foresight) w obszarze nauki, technologii i innowacji dla rozwoju i jego wykorzystania. Opisuje metodologię przeprowadzania planowania strategicznego i techniki wykorzystywane do zbierania danych,
  2. Rozdział II prezentuje najważniejsze trendy w obszarze nauki, technologii i innowacji, które mogą być istotne dla rozwoju po 2015 r. wraz z krytyczną oceną ich potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych i rozwojowych,
  3. Rozdział III przedstawia wnioski polityczne płynące z przeprowadzonych horyzontalnych analiz strategicznego prognozowania/planowania w obszarze nauki, technologii i innowacji,
  4. Rozdział IV zawiera zalecenia i wnioski dla CSTD i państw członkowskich ONZ.

Pobierz Prognozowanie strategiczne agendy dotyczącej rozwoju