Global Media

ul. Kawalerzystów 21/8

53-004 Wrocław

E-mail: office@globalmedia.pl

www.globalmedia.pl

NIP:611-22-97-095

REGON:020613030

Kontakt handlowy:

Telefon: +48 728 444 414

E-mail: handlowy@globalmedia.pl

Kontakt techniczny:

E-mail: serwis@globalmedia.pl

Sprawy finansowe:

E-mail: ksiegowosc@globalmedia.pl